Home Ký sự vì đó là luật …

vì đó là luật …

505
0

Nước Đức đã thấm đòn. Dù mình chỉ đi me mé bên ngoài tâm dịch, nhưng xe but và cả ga tàu cũng chỉ có một mình mình đi. Không có thêm một ai mà vẫn phải đeo khẩu trang vì đó là luật …

27.10.20

TN

SHARE