Hì hì… Nói tóm lại là “Số giới”… có muốn giải quyết nhanh cũng không được. Facebook nó hạn chế tần suất mời kết nạp thành viên trong một khoảng thời gian nhất định. Vì vậy đăng ký tham gia vụ “Nhịp Ngủ Gan- Mật”. “500” ACE vẫn phải cứ kiên nhẫn chờ đợi thôi. Chúng tôi sẽ tìm cách giải quyết trong thời gian có thể.

Xin cảm ơn sự quan tâm của các Bạn!!!

12.12.20

TN

SHARE