Home Ký sự Vẫn lo đói…. He…he…he..

Vẫn lo đói…. He…he…he..

535
0

Thông thường nghỉ phép năm, từ cuối tháng 8 đến giữa tháng 9. Năm nào mình cũng về Tây Á và Việt Nam… kế hoặch 10 năm nay hầu như không thay đổi. Năm nay bị „bó“ trong đại dịch, chẳng đi đâu được, nên quyết định lên rừng đi „giang hồ“ với dê và cừu. Nơi có thể gọi là cảnh giới „xa lánh loài người“..hê…hê..hê…

Đã „nói“ là đi „giang hồ“ với hoang dã, vậy mà vẫn cứ sợ bị đói…thế mới nhục… khẹc khẹc….

14.08.20

TN

SHARE