Phải có cái đầu gian manh như Lý Thông, dũng mãnh như Thánh Gióng, liều lĩnh như Chí Phèo cộng thêm chút may mắn như Xuân Tóc Đỏ, lại biết cách nếm mật nằm gai như như Nguyễn Ánh… thì mới có thể bày ra cuộc cờ “Tuyệt địa phùng sinh” hay đến như thế. Tạo ra thế cờ ghễnh Sĩ, dạng Tượng, thí cả Xe, Pháo… để lượn lách con Mã, dí Tốt qua Hà, tạo nên thời cơ “sống còn trong đường tơ kẻ tóc” mà thành “đại sự”, quả nhiên không hổ danh là một tay “Kỳ Thủ” có hạng. Bái phục!!! (Hình như xưa ấy, có Lưu Bá Ôn bên đất Bắc có được “trình” này như vậy để phò tá cho một gã ăn mày giả dạng nhà Sư là Chu Nguyên Chương làm nên “Đại nghiệp thiên thu” của nhà Minh mà thôi…. Hé hé hé….)

29.05.21

Thuận Nghĩa

SHARE