Home Uncategorized UNG THƯ HỌC MIỄN DỊCH (Immunonkologie)

UNG THƯ HỌC MIỄN DỊCH (Immunonkologie)

839
0

Trước khi hướng dẫn trực tiếp cách tập luyện “Tam Đoạn Ngũ Hành Quyền”, (Bài tập Khí Công kích hoạt tự nhiên rốt ráo nhất vào tuyến Ức) vào 12 giờ ngày 18.04.21 (Theo múi giờ Việt Nam), Tôi xin các bạn tìm hiểu qua các thông tin dưới đây.

https://www.pflege-onkologie.de/…/immunonkologische…

(Bản dịch bài này sẽ đưa lên vào ngày thứ 7, 17.04)

14.04.21

Thuận Nghĩa

SHARE