Home Y Khoa Tư Liệu Y Khoa „TƯ THẾ NGỒI SAI“ TRONG THỜI GIAN DÀI

„TƯ THẾ NGỒI SAI“ TRONG THỜI GIAN DÀI

1524
0

„TƯ THẾ NGỒI SAI“ TRONG THỜI GIAN DÀI: Một trong những NGUYÊN NHÂN đẩy loài Người đến tình trạng „Nhanh già, chống chết“- (Tư Liệu Khoa Học).

Đại dịch Covid- 19 đã đưa văn minh Kỹ thuật số của nhân loại tiến nhanh hơn qui luật phát triển bình thường từ 7-10 năm. Tính đến thời điểm hiện tại, đại dịch đã tăng thêm 30-45% Nhân viên Văn phòng „Ngồi“ làm việc. Vụ này cũng đồng nghĩa với việc tạo thêm 30-45% bệnh nhân có bệnh lý từ nguyên nhân „Ngồi quá tải“ và „Ngồi sai“.

Bỏ qua việc phải „dí mặt, phanh ngực“ đối diện thường xuyên với tên „sát thủ vô hình“ là màn hình máy tính (sóng ác xạ của trường năng lượng ánh sáng Blue), và bỏ qua cả việc nhốt mình trong phòng kín, ít được tiếp xúc với Thiên nhiên. Thì việc ngồi một chỗ, với một tư thế cố định, hạn chế tối đa sự vận động với trạng thái căng thẳng thần kinh quá độ do áp lực công việc của „lao động trí óc“ (Gần như định hình một tư thế thường xuyên cúi gằm mặt vào màn hình máy tính) đã tạo nên tình trạng co cứng, căng thẳng…. cho Cột sống. Nhất là các đốt sống cổ và các đốt sống thắt lưng. Đặc biệt các bệnh lý về Cột sống sẽ càng trở nên trầm trọng hơn khi „Tư thế ngồi sai“.

„Tư thế ngồi sai“ gồm có 2 nguyên nhân:

1- Nguyên nhân Chủ quan: Là do thói quen ngồi không đúng cách của chủ thể

2- Nguyên nhân Khách quan: Là do kích cỡ bàn ghế ngồi làm việc không phù hợp với kích thước chiều cao của cơ thể người ngồi.

Giải quyết 2 nguyên nhân của „Tư thế ngồi sai“, để tạo nên „Tư thế ngồi đúng“ đó cũng là một thứ „hành trang“ cần thiết cho tầng lớp lao động „Hành chính- Văn phòng- IT“ trong vấn đề „Chăm sóc sức khỏe“. Và cách hóa giải tình trạng „ Tư thế ngồi sai“ cũng chẳng có gì là khó khăn và phức tạp. Hai hình vẽ được mô tả trong 2 ảnh đính kèm của bài viết đã cô động lại tất cả quá trình nghiên cứu và thử nghiệm cho „Tư thế ngồi đúng“ là như thế nào của Y học Hiện đại:

a/ Trong hình „H1“, dấu vạch chéo màu đỏ là biểu tượng mô tả „Tư thế ngồi sai“. Dấu ngoặc phẩy màu xanh là biểu tượng mô tả „Tư thế ngồi đúng“

b/ Trong hình „H2“, mô tả chiều cao phù hợp của bàn làm việc so với chiều cao của cơ thể người ngồi, để tạo nên „Tư thế ngồi đúng“. Hình vẽ mô tả chiều cao của bàn làm việc thích hợp cho „Tư thế ngồi đúng“ là bằng „số lẻ“ kích thước chiều cao của người ngồi. Hay nói cách khác, chiều cao của bàn ngồi làm việc thích hợp là bằng tổng chiều cao của cơ thể, trừ đi 1 mét.

Ví dụ:

– Người cao 1,55 m (155 cm) thì chiều cao thích hợp của bàn làm việc là 55 cm

– Người cao 1,75 m (175 cm) thì chiều cao thích hợp của bàn làm việc là 75 cm

Tương tự: cơ thể cao 145 cm thì bàn cao thích hợp là 55 cm. Cơ thể cao 190 cm thì bàn cao thích hợp 90 cm… v..v…

Chọn chiều cao của bàn làm việc thích hợp chưa đủ. Bạn hãy tạo cho mình thói quen luôn luôn để ý tư ngồi, để chỉnh sửa lại tư thế lại cho „thẳng lưng“ trong cả quá trình ngồi làm việc, đó mới là điểm „cốt tử“ của „TƯ THẾ NGỒI ĐÚNG“.

(Hãy khoan bàn đến những giáo lý tu hành cao siêu, chưa cần nói đến các pháp môn luyện tập vi diệu. Nếu hàng ngày, mọi lúc, mọi nơi, bạn chỉ cần chỉnh sửa „dáng đi“, „kiểu ngồi“, „tư thế nằm“ cho ĐÚNG CÁCH đã là một Pháp môn tu hành Thượng thừa rồi. Chỉnh sửa, thay đổi, chuyển hóa… theo chiều hướng tích cực từ những hành vi đơn giản nhất, bình dị nhất của đời sống bình thường hàng ngày đó mới gọi là „Thần thông“ đích thực. Nếu những việc này mà chưa làm được thì đừng „nổ“ về „Thiền“, về „Giải thoát“, về „Nghiệp“…về „Tịnh độ“ về „Mật tông“… nghe mắc mệt lắm…. – TN)

09.08.20

Thuận Nghĩa

SHARE