Home Khí công TƯ LIỆU KHÍ CÔNG TRUNG ĐẲNG

TƯ LIỆU KHÍ CÔNG TRUNG ĐẲNG

863
0

(Truyền Nhân Của Hơi Thở)

Các Môn sinh suy ngẫm từ các bức ảnh đính kèm: Đây là “Động Công” hay là “Tĩnh Công?”

31.10.20

Thuận Nghĩa

SHARE