Home Khí công “Truyền Nhân Của Hơi Thở”

“Truyền Nhân Của Hơi Thở”

2224
0

TRUYỀN NHÂN CỦA HƠI THỞ ….(Tìm mỏi mắt kiếp này chắc nỏ có…)

Ngoan ngoãn nhé cứ khoanh tròn nơi Bụng Mẹ
Mai mốt rồi sẽ hít thở với Bao La….

Hamburg
11.01.18
TN

SHARE