Sóng không cũ cũng chẳng bao giờ mới

Bến ngày xưa giờ vẫn bến bờ nay

Nên bởi vậy biển cần chi gió nữa

Như chẳng cần em mà đợi tóc bay

Thì thế đó đám vỏ sò vỏ hến

Tấp nên bờ thành giới hạn bao la

Em biết không tất thảy miền rộng lớn

Cuối tầm nhìn chỉ vệt nhỏ nhạt nhòa

Không cũ- mới nhưng anh cần ngọn sóng

Không có em thì đợi gió mây bay

Em sẽ nghĩ suốt đời anh mâu thuẫn

Tự mình giăng tự sập bẫy đọa đày

Và có lẽ cú này em nói đúng

Những lời ấy là nghĩ đóng như đinh

Khát cơn buồn cho phút giây cảm lạ

Anh lăn lóc thoi thóp… một cuộc tình

Là nói vậy nhưng trong chiều hưng phế

Chợt như là thấy biển có rưng rưng

Không có lẽ nói toạc ra là nhớ

Nhớ bờ môi trong một bữa điên khùng

Là bữa đó chỉ một lần chân thật

Thấy cánh buồm khát vọng cuối chân mây

Anh đã lỡ hôn tóc em một phát

Để cơn đau thấm tận mãi lúc này

Cũng thú thật trăm ngàn lần láo toét

Chỉ một lần lỡ dại trái tim rung

Nếu như được quay lại ngày bữa đó

Sẽ dằn lòng hôn gió phía muôn trùng

Thì lúc này trong cuối tuần lãng vẹo

Khi không còn nhiều việc để lo toan

Anh chẳng phải loành quành mò ra biển

Cho hẫng vương xé buốt vệt nắng tàn

Anh chẳng cần nhìn con còng xe cát

Mà cầu may thấy vệt xước tóc mai

Khỏi tru tráo xõa tay vào sóng lạnh

Tìm long lanh mươn mướt mái buông dài

Thì lúc này biển chẳng buồn ngây dại

Và trong anh sóng đâu vỗ vô biên

Anh chẳng cần dõi tầm nhìn thăm thẳm

Để day dứt trôi về phía tóc hiền

Thuận Nghĩa

SHARE