Home Ký sự (trích ca từ của tiêu phổ „Cát Đá Trùng Lai“

(trích ca từ của tiêu phổ „Cát Đá Trùng Lai“

717
0

…Vẫn cứ chờ dưới ánh trăng lồ lộ

cứ lã lơi hơi thở giữa trường quyền

ngày sau có… khách Vô thường đến hỏi

chỉ ngã đường an định đến uyên nhiên

chỉ ngã đường không còn vết ưu phiền…

(trích ca từ của tiêu phổ „Cát Đá Trùng Lai“

SHARE