Home Y Khoa Tư Liệu Y Khoa Phần 6 ….„NGỬA BÀI…VỚI TÀ KHÍ….“ – (Tư Liệu Y Khoa)

Phần 6 ….„NGỬA BÀI…VỚI TÀ KHÍ….“ – (Tư Liệu Y Khoa)

2200
0

TRẦM CẢM“ và „TẨU HỎA NHẬP MA“ – MỐT CỦA THỜI ĐẠI KỸ THUẬT SỐ

…..
Khoa Học (Nghệ Thuật) chăm sóc và bảo vệ Sức Khoẻ của Loài Người, dù là Y Học Chính Thống, Kinh Điển, Hiện Đại hay Cổ Truyền, Dùng Thuốc hay Bổ Sung….Thì tất cả cũng phát triển và ứng dụng theo chiều hướng của 2 Hệ Nhận Thức căn bản.

– Phương Đông chủ yếu là phát triển theo chiều hướng của hệ nhận thức Nhất Nguyên. Tức là tiếp nhận và lý giải HIỆN TƯỢNG (các Pháp) bằng cách đi tìm cái giống nhau trong những Hiện Tượng khác nhau (Vạn Pháp Qui Tôn). Nên Y Học phát triển theo chiều hướng lý luận „Cơ thể là một thể thống nhất, con Người là một tiểu Vũ Trụ“. Vì vậy Khoa Học Bảo Vệ Sức Khoẻ chú trọng vào các liệu pháp, CÂN BẰNG và ĐIỀU HÒA TỔNG THỂ. Hướng phát triển này được gọi nôm na là Y HỌC Á ĐÔNG (Đông Y/ Ost- Medizin). Chính vì vậy mà Khoa Học và Nghệ Thuật bảo vệ sức khoẻ của Đông Y thành công từ các liệu pháp Tự Nhiên có tác dụng CHẬM nhưng BỀN CHẮC nhiều hơn.

– Phương Tây chủ yếu phát triển theo chiều hướng của hệ nhận thức Nhị Nguyên. Tức là tiếp nhận và lý giải các HIỆN TƯỢNG bằng cách đi tìm cái khác nhau trong các Hiện Tượng giống nhau, nên Y Học phát triển theo chiều hướng phân tích cấu trúc Vật Lý, thành phần Hóa Học, và chức năng Vận Động ….của từng bộ phận riêng lẻ của Cơ Thể. Vì vậy Khoa Học Bảo Vệ Sức Khoẻ chủ yếu chú trọng vào các liệu pháp DẬP TẮT TRIỆU CHỨNG CỤC BỘ. Hướng phát triển này gọi nôm na là Y HỌC PHƯƠNG TÂY Tây Y/ West- Medizin. Khoa Học và Kỹ Thuật bảo vệ sức khoẻ của Tây Y thành công từ các liệu pháp Nhân Tạo có tác dụng NHANH, HIỆU QUẢ RÕ RÀNG, nhưng có nhiều tác dụng phụ không thuận Tự Nhiên.

Văn Minh của loài Người hiện nay phát triển dựa vào Khoa Học- Kỹ Thuật (Khoa Học Thực Nghiệm). Tri Thức và Nhận Thức của Xã Hội Loài Người chủ yếu được Giáo Dục và Đào Tạo theo Hệ Nhận Thức Nhị Nguyên. Chính vì vậy mà hệ Nhận Thức Nhất Nguyên khó được thừa nhận trong Ý Thức Hệ của „Người Hiện Đại“. Cũng bởi vì lẽ đó mà West- Medizin/ Tây Y, được xem là Y Học Chính Thống (Schulmedizin/ Y Học Học Đường). Va Ost- Medizin chỉ được liệt vào loại Y Học Bổ Sung/ Y Học Hỗ Trợ.

Cho dù ngày nay Phương Tây đã ứng dụng rất nhiều thành công trong trị liệu của Đông Y/ Ost Medizin và Y Học Bổ Sung/ Alternative Medizin cũng đã chiếm một ưu thế khá có trọng lượng trong sự lựa chọn trị liệu của bệnh nhân (Riêng nước Đức hàng năm đã chi ra khoảng 9 tỷ EU cho các liệu pháp Tự Nhiên, trong đó bệnh nhân phải tự trả chi phí đến 6 tỷ EU , và hệ thống bảo hiểm chịu chi trả vào khoảng 3 tỷ EU). Nhưng sự thừa nhận Ost Medizin của các Hệ Thống Y Tế hiện hành cũng rất dè dặt vì có sự khác biệt về Hệ Nhận Thức như đã đề cập trên.)

Nghệ Thuật Bảo Vệ Sức Khoẻ của Đông Y/ Ost Medizin và Kỹ Thuật Bảo Vệ Sức Khoẻ của Tây Y/ West Medizin. Đều có những thế mạnh và hạn chế riêng của nó. Xin đừng vì sở thích và sự khác biệt về Hệ Nhận Thức mà bài bác Y Học Bổ Sung hoặc là từ chối sự chọn lựa điều trị theo Y Học Học Đường.

Nghệ Thuật có thể tận dụng Kỹ Thuật để nâng cao. Kỹ Thuật có thể tận dụng Nghệ Thuật để hoàn thiện. Đó là cái „BIẾT“ của Trí Tuệ trong việc lựa chọn phương pháp bảo vệ Sức Khoẻ và Sinh Mệnh của chính mình. (Khôn cũng chết, dại cũng chết..chỉ có Biết mới sống- hì..hì ..hình như là Khổng Khâu nói thì phải….)

Trong thời đại Kỹ Thuật Số, lập trình cuộc sống dựa dẫm quá nhiều vào các thông số của Thuật Toán. Sự phát triển Văn Minh của Loài Người từ leo trèo trong tự nhiên, đến đi lại trong phố thị và cuối cùng….thì vào ngồi trong màn hình. Giao tiếp trực tiếp giữa con người với con người, giữa con người với tự nhiên ngày một hạn chế. Cấu trúc và vận hành của Não Bộ dần dần chuyển sang ổ cứng. Sự vận động và cấu tạo của cơ thể thì dần dần chuyển sang cho máy móc thiết bị và các bộ phận nhân tạo. Ngay cả sự ra đời cũng không cần sự giao thoa giữa Bố và Mẹ thì thử hỏi…người Trầm Cảm (Suy giảm và mất cảm xúc), và Tâm Thần Phân Liệt không dần dần chiếm số đông của cư dân Trái Đất mới là lạ. Mà Trầm cảm và Tâm Thần Phân Liệt mới là thứ „Tà Khí“ kinh dị làm rối loạn sự điều khiển của Trung Ương Thần Kinh với các cấu trúc thực thể và chức năng của Nội Tạng. Bệnh mỡ máu, tiểu đường, đột quị, ung thư từ đó mà ra chứ ở đâu…

(xem thêm tư liệu ở đường link này:
https://lethuannghia.com/lieu-phap-khi-cong-phong-chong-un…/ )

….
Bạn hỏi tôi, sao gọi là sống thuận với tự nhiên, làm sao để sống thuận với tự nhiên…Tôi làm sao trả lời được, khi đời sống của bạn đang nằm trong lập trình ..“đi lại trong phố thị và từ từ bước vào ngồi trong màn hình của máy tính và smartphone“….he…he…he….

(Vì bài viết quá dài phần „Tẩu Hỏa Nhập Ma“ chuyển sang bên loạt bài „SẤP BÀI…VỚI CHÍNH KHÍ…“)

04.11.17
TN

SHARE