“Tình yêu là sức mạnh” và “Con đường khổ nạn”… hì hì… nghe một cặp mới hợp bộ

– Tình yêu là sức mạnh:

https://www.youtube.com/watch?v=1V8aHKX4XAU…

– Con đường khổ nạn:

– Sáo ống làm bằng trúc thì trầm hùng và phiêu lãng (Không đắt) , còn làm bằng gỗ thì thánh thót và da diết (Rất đắt). Hai bản trên họ chơi bằng loại bằng gỗ (Gỗ cây anh đào). Giả dụ làm bằng gỗ thủy tùng hay ngọc am thì sao ta?

13.06.21

Thuận Nghĩa

SHARE