Chắc chắn đó là một bà Mẹ trẻ!!!. Chắc chắn đó là một bà Mẹ hiện đại (tóc nhuộm hoe nâu, quần sọc, giày mố, xe ngầu …)… nhưng cho dù trẻ đến đâu, hiện đại đến đâu… khi đã là Mẹ thì họ sẽ vậy đó…Chắc chắn bà Mẹ trẻ này không phải mua cho mình những thứ chất đầy trên xe ấy trước giờ TP giới nghiêm….bởi chỉ vì chính mình thì bà Mẹ ấy không phó mặc tính mạng mình khi bắt buộc phải điều khiển phương tiện kiểu ấy trong mùa lockdown …

Hy vọng rằng “chắc chắn” những bà Mẹ ấy sẽ vượt qua hết “ cơn bĩ cực” này. Dù rất “ sến” nhưng cũng phải nói: “Thương lắm Sài Gòn ơi!!!”

( ảnh lấy trên mạng”

21.08.21

TN

SHARE