Home Ký sự “thùng hàng thứ nhất”

“thùng hàng thứ nhất”

323
0

Mới khui thùng hàng thứ nhất chiều nay. Chúng nó định ” giết người” bằng trà hay sao ấy nhỉ?

25.10.21

TN

SHARE