Do tình hình dịch bệnh bột phát chưa dứt, nên tình hình đi lại và tụ tập của các môn sinh và học viên Khí công Y gia “Truyền Nhân Của Hơi Thở” không chủ động và khả thi được, vì vậy tập huấn “Khí công Trung đẳng” năm nay, B.T.C quyết định tổ chức theo hình thức: “Tập Trung Online”.

Có nghĩa là các học viên và môn sinh vẫn tập trung lại từng nhóm nhỏ theo từng vùng địa lý kề cận, và thực hiện nội dung tập huấn qua hình thức trực tuyến online từ các “Cầu trực tuyến” của hệ thống Zoom hoặc Skype.

A/ HÌNH THỨC TẬP HUẤN:

Các “Cầu trực tuyến” cho tập huấn online gồm có 4 cầu trực tuyến chính sau đây:

1- Cầu trực tuyến tại TP. Hồ Chí Minh do TN- DSĐ Khu vực Miền Nam tổ chức điều hành

2- Cầu trực tuyến tại TP. Hà Nội do TN-DSĐ Bách Thảo và khu vực Miền Bắc tổ chức và điều hành

3- Cầu trực tuyến tại TP. Đà Nẵng do TN- DSĐ khu vực Miền Trung tổ chức và điều hành

4- Cầu trực tiếp tại TP. Aschafenburg- Đức Quốc do TN- DSĐ Châu Âu tổ chức và điều hành.

Tùy theo số lượng học viên tham gia và điều kiện địa lý, từ 4 cầu trực tuyến chính sẽ chia ra thành các “phân đường”, tức là các cầu trực tuyến “vệ tinh” cho phù hợp tình hình. Các cầu trực tuyến “vệ tinh” này sẽ do các Học viên nồng cốt phụ trách (Cụ thể là số lượng học viên đăng ký của “Cầu Sài Gòn” và “Cầu Hà Nội” đã khá đông, cũng như “Cầu châu Âu” đã có thể chia ra thành các cầu “vệ tinh”- Riêng cầu châu Âu thì chia ra thành 3 cầu phụ, bao gồm cầu “Đức Quốc”, cầu “Pháp Quốc” và cầu “Bắc Âu”).

B/ NỘI DUNG TẬP HUẤN:

Nội dung tập huấn năm nay gồm các phần chính sau đây:

1)- Tổng kết, đánh giá tình hình tập luyện Khí công của năm 2020

2)- Sát hạch “Nội hàm của Hơi thở”, chia lớp tập luyện. Cụ thể:

a- Sát hạch nội hàm Hơi thở Tự tức và Tưởng tức của “Khí công sơ đẳng nâng cao”, thông qua các bài tập cơ bản là “Chèo đò công” và “Thiên lý tiêu dao”

b- Sát hạch nội hàm Hơi thở tưởng tức của “Khí công trung đẳng” của Học viên nồng cốt thông qua các bài tập “Âm dương thủ”, “Ngũ hành khí công” và “Lục tự khí công”

3)- Chia lớp tập huấn ra thành 3 nhóm, bao gồm:

– Lớp “nhập môn Trung đẳng”: Sẽ học thêm và luyện lại các bài tập “Âm dương thủ”, “Ngũ hành khí công” và “Lục tự khí công”

– Lớp “Hành tức Trung đẳng”: Sẽ học Phương pháp vận khí điều khiển các loại bơm “nội lực” (Điều khiển và vận hành 3 trung tâm tích lũy và điều phối Năng lượng, Hạ đan điền, Thượng đan điền và Trung đan điền)

– Lớp “Trị liệu đả thông kinh mạch”: Sẽ học các phương pháp trị liệu giải quyết câu thứ 3 trong “bài kệ” truyền thừa: “Giản cơ, rã khớp, đả lỏng thân/ Phá ung, tán kết, tẩy trược trần/ Bình tinh, liễm khí, thông kinh mạch/ Phục mệnh, hoàn chân, an định tâm”. (Tức là học các phương pháp trị liệu để giải quyết lập trình: “Bình tinh, liễm khí, thông kinh mạch” cho bệnh nhân.

C/ THỜI GIAN TẬP HUẤN:

Trực tuyến sát hạch và tập luyện vào 2 ngày 26 và 27 tháng 12 năm 2020. Tức là ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật của các ngày lễ Noel

Vì có một số học viên nồng cốt, đã qua cuộc tập huấn mở rộng vào tháng 12.2019 và một số học viên đã theo học Khí công “Truyền nhân của Hơi thở” từ lâu nhưng chưa có điều kiện tham gia các khóa huấn luyện nâng cao… các Học viên này không tương tác thường xuyên qua hệ thống giao tiếp Viber cho nên không biết được lịch và nội dung tập huấn năm nay. Vì vậy Tôi thay mặt cho B.T.C, trân trọng thông báo cho các bạn, để kịp thời liên lạc với các TN-DSĐ của các Miền để ghi danh đăng ký (Các nhóm học viên miền Trung, như Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình và nhóm Học viên Hải Phòng… lưu ý)

(Riêng các Học viên của TN- DSĐ châu Âu, như Pháp, Thụy Điển, Nga…thì liên lạc trực tiếp qua Viber của Lão phu, để kịp thời tổ chức các cầu trực tuyến “vệ tinh” ở Châu Âu.

Trân trọng thông báo

Thay mặt B.T.C

Thuận Nghĩa kính báo

04.12.20

TN

SHARE