Home Ký sự Thông báo: số điện thoại mới

Thông báo: số điện thoại mới

1016
0

Do bị mất điện thoại đi động nên số cũ 0049 152 515 163 52 đã bị huỷ không còn sử dụng. Nay tôi đã đăng ký số mới

Bệnh nhân, học viên và bạn bè, thân hữu… Ai muốn liên lạc xin nhắn tin vào số điện thoại mới dưới đây để tôi ghi lại số và cho tiện liên lạc về sau:

Số điện thoại mới như sau:
0162 771 63 00 (0049 162 771 63 00)

chân an thành cảm ơn sự quan tâm

14.08.18
tn

SHARE