Chúng tôi đã ghi nhận thông tin cơ bản của Quí vị đã gửi vào tin nhắn dưới dạng commnet vào Statut trong nhóm kín „Khôi phục giấc ngủ Gan- Mật“ vừa rồi.

Hiện nay chúng tôi đã và đang „phân loại“ thông tin để tạm thời đưa các bạn vào các nhóm „Chuyên sâu“. Hạn đến hết ngày 18.12.20 là chúng tôi „khóa sổ“. Những ai không đưa thông tin là đồng nghĩa với việc từ chối là thành viên của nhóm.

Các nhóm „chuyên sâu“ được phân nhóm theo các nguyên tắc chính sau đây:

– Thật sự là có rối loạn giấc và hoàn toàn không ngủ được vào các thời điểm trong khoảng thời gian từ 23 giờ đến 3 giờ sáng. Nhóm này cần được hỗ trợ cấp bách và cần thiết nhất nên gọi là nhóm „Nhóm mất ngủ cấp bách“

– Nhóm có rối loạn giấc ngủ, dạng thức giấc, khó ngủ, trằn trọc…. Gọi là Nhóm khó ngủ tạm thời“

– Nhóm muốn tham gia để học thêm kiến thức gọi là „Nhóm học cho biết“

– Nhóm mất ngủ do rối loạn „Nhịp sinh học“

– Nhóm mất ngủ do „Sốc tâm lý“

– Nhóm mất ngủ do bệnh nền hoặc tổn thương thực thể, gọi là nhóm „Tổn thương bệnh lý“

Mỗi một nhóm „Chuyên sâu“ sẽ có các Bác sĩ và các Chuyên viên trị liệu có kinh nghiệm sẽ làm các Addmin nhóm và họ cũng là các thành viên củng hội chẩn và tham gia tư vấn, trị liệu trực tiếp. Mỗi một nhóm đều có một cách hoạt động khác nhau.

Sau khi chia nhóm xong. Tôi sẽ là người trực tiếp cùng với các Bác sĩ Addmin nhóm sẽ gọi trực tiếp để chẩn trị qua ứng dụng Video chat của „Phòng họp mặt“ của Facebook với từng cá nhân riêng biệt để tìm ra liệu trình trị liệu thích hợp. Lúc này, thì chúng tôi sẽ cần có giờ hẹn cụ thể cho từng người, phù hợp với múi giờ của người cần tư vấn.

Vì công việc sẽ chẩn trị tại chỗ (Tại các Y Tâm Đường), hoặc trực tiếp oline với từng cá nhân, cho nên chúng tôi cần có thời gian tương đối nhiều. Thành viên của nhóm hiện nay đã gần 300 thành viên, sau khi tuyển chọn chia nhóm, ít nhất mỗi nhóm cũng có khoảng 20 đến 50 người. Vì vậy xin các bạn kiên nhẫn, đừng nóng ruột nhé.

Thay mặt toàn nhóm, Thuận Nghĩa xin thông báo!!!

17.12.20

Thuận Nghĩa

SHARE