Home Uncategorized Thông Báo

Thông Báo

937
0

________

THÔNG BÁO NHE

Thứ 7 ngày 11/08. Lão Phu có mặt tại Berlin để dự lễ khai trương Trung Tâm làm đẹp và bảo trì sức khỏe của một học viên cũ.

Học viên, bệnh nhân cũ ở Berlin và khu vực lân cận, ai muốn trao đổi gì về sức khỏe xin đến gặp từ khoảng 12 giờ cho đến 16 giờ. Lão Phu có mặt tại: Phòng 212- Hale 2- ĐỒng Xuân center Berlin.

Trân Trọng thông báo

11.08.18
Thuan Nghia

https://www.facebook.com/thuynga.nguyenthi.399?fref=ufi

SHARE