Home Ký sự Thông báo nhẹ!!!!

Thông báo nhẹ!!!!

512
0

Sau statut nói về loại nho đắt nhất hành tinh, nhiều bạn đọc nhắn tin giữ lại hột làm giống. Thú thật là khi ăn tôi phải rất nhẹ nhàng kẻo sợ cắn nát hạt. Nhưng rất tiếc không phải trái nào cũng có hạt. Và nếu có hạt thì không có trái nào có 2 hạt. Lừa mãi mới nhằn ra được khoảng 15 hạt thoai. Tôi sẽ phơi khô chúng và bảo quản thật tốt. Ai muốn thử trồng nó thì nhắn tin tôi sẽ gửi cho, khi tôi về VN nhé….

13.04.20
TN

SHARE