1/ Đối với những người trong tình trạng cấp bách, tôi đã tạm thời giải quyết xong về việc tầm soát và định hướng, tư vấn phương pháp trị liệu thích hợp

2/ Với những người không ở tình trong tình trạng cấp bách, cho đến mãi hôm qua mới thực sự xử lý xong tiêu bản tầm soát ở labor (Xem hình đính kèm). Thành thật xin lỗi vì sự chờ đợi của quí vị!!!

3/ Dưới đây là danh sách những người đã xử lý xong tiêu bản tầm soát. Quí vị xem lại danh sách, có ai còn thiếu xin nhắc lại để tôi xử lý tiếp tục. Danh sanh sách này có kèm mã số của tiêu bản đã xử lý của quí vị. Quí vị lưu ý mã số của chính mình, để khi tôi thông báo lịch tầm soát theo mã số của từng người, quí vị phải sắp thời gian phù hợp để tiện việc theo dõi (Lưu ý, tên quí vị đã được viết tắt bằng các chữ cái đầu để đảm bảo thông tinh cá nhân):
a/ Danh sách trẻ tự kỷ có gắn chíp tầm soát:
1- T.M.Q sinh tháng 12.2017, Nơi ở T.P Huế có số cuối của điện thoại liên lạc là…622. MÃ SỐ TIÊU BẢN: TMQ-622- HUE

2- N.T.A sinh tháng 7.2017, Nơi ở Quảng Bình, số cuối điện thoại liên lạc..6631. MÃ SỐ TIÊU BẢN: NTA-6631- QB

3- Đ.K.N sinh 2009, Vinh. MÃ SỐ TIÊU BẢN: ĐKN-2009- VINH

4- K.T.S sinh tháng 5.2014, số cuối điện thoại:…373. Hà Nội. MÃ SỐ TIÊU BẢN: KTN-373- HN

5- T.N, sinh tháng 11.2016. Phú nhuận, TP.HCM, só cuối đt: …879. MÃ SỐ TIÊU BẢN: TN-879- PN

6- N.B.M sinh tháng 5.2012. Berlin, số cuối đt: 855. MÃ SỐ TIÊU BẢN: BMN-855- BL

7- M.P.A, sinh tháng 1.2010, số cuối đt: 777. MÃ SỐ TIÊU BẢN:MPA-777- BL

b- Danh sách tiêu bản bình thường:

1- L.T.N sinh tháng 3.153. Huế
Mã số: LTN- 0353- HUE

2- H.N.S số cuối đt: 1173. Hà Nội. Mã số: HNS-173- Hà Nội

3- ….😭.T, Thanh Hóa, số cuối đt:…067. Mã số: TTT-067- TH

4- N.G.P.C- C.B, Hà Nội. Mã số: CUONGBILL- Hà Nội

5- N.😭.T sinh tháng 2.1989. Mã số: NTTT-0289- VN

6- T.H, THồng Hàng- Hải Phòng. Mã số: TTH- 9/35- HP

7- V.T. M, Hà Nội, số cuối đt: …502. Mã số: VTM- 502- Hà Nội

8- N.H, Hà Nội, số cuối đt: 008. Mã số MH-008- Hà Nội

9- L.T.Y, Hà Nội, số cuối đt: 981. Mã số
– LBN-891- HN
– LQT-891- HN
– LPNB- 891- HN

10- P.T.H 85 tuổi. Thái Nguyên. Mã số: PTH- TN

11- P.Q.L sinh tháng 7.2005. Hà Nam. Mã số: PQL- 0705- PL

12- N.T.V. Playku
– Mã số: NTV-PL
– Mã số: TGTA- PL

4/ Lịch tầm soát ngày Chủ nhật, 25.04 như sau:
– Mã số: TMQ-622-HUE, tầm soát vào lúc 8 giờ sáng (Theo múi giờ Việt Nam), ngày Chủ nhật,ngày 25.04
– Mã số: LTN- 0353- HUE, tầm soát vào lúc 9 giờ sáng (Theo múi giờ Việt Nam) ngày Chủ nhật, ngày 25.04
– Mã số: NTA-6631- QB, tầm soát vào lúc 13 giờ (Theo múi giờ VN) vào ngày Chủ nhật, ngày 25.04
– Mã số: KTS-373-HN
Tầm soát vào lúc 14 giờ (Theo múi giờ VN), ngày Chủ nhật, 25.04
– Mã số: BMN-855- BL, tầm soát vào lúc 19 giờ, giờ Châu Âu, ngày Chủ nhật, 25.04
– Mã số MPA-777- BL, tầm soát vào lúc 20 giờ, giờ Châu Âu, ngày Chủ nhật, 25.04

LƯU Ý!!!!

– Các bạn lưu ý lịch tầm soát sẽ được thông báo trước 24 giờ. Ai không có điều kiện thực hiện đúng giờ, xin liên lạc lại để đổi lịch nhé.
– Trước khi theo dõi tầm soát, các bạn cần phải có ứng dụng Skype, tải miễn phí từ trên mạng xuống. Sau đó các bạn add tên vào tài khoản Skype của tôi dưới đây, mới có thể tầm soát trực tuyến được:

live:.cid.d09fe58b73fd0706

Cảm ơn sự hợp tác của quí vị

24.04.21
Thuận Nghĩa

SHARE