1/ Lịch làm việc cuối tháng 8 đầu tháng 9.2021

– Từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 8.2021 làm việc tại Bayern (Học viện Hơi thở, 23-24 còn lịch trống)

– Ngày 26-27 Hamburg, Trung tâm điều trị đau nhức không hóa chất (Hết lịch)

– Từ ngày 28- 30.08 làm việc tại Trung tâm ứng dụng “Ernährung und Immunologie“ (Trị liệu và Tư vấn Dưỡng sinh) tại Schwerin (Còn lịch trống)

– Từ ngày 31.08- 07.09.21 làm việc tại Trung tâm điều trị đau nhức không hóa chất Hamburg và Labor của Immunonkologe Hamburg (04-05.09 còn lịch trống)

2/ Lịch làm việc và tầm soát Online

– Dư kiến: Tất cả các Bạn đã gửi tiêu bản tầm soát vào tháng 5, tháng 6, tháng 7 sẽ thông báo lịch tầm soát của từng người bắt đầu từ khung giờ từ 13 giờ trở đi (Theo giờ Châu Âu) từ ngày 23.08 đến12.09

– Sẽ có các lịch Online sau:

a/ Livestream trên ứng dụng “Phát trực tiếp” của Facebook, tập hợp các câu hỏi thắc mắc về 2 lớp học: “Cách để ổn định và tăng cường Hệ miễn dịch một cách nhanh nhất bằng phương pháp tự nhiên” (Thuộc về Y học Bổ sung)

b/ Online trên ứng dụng Zoom để trả lời các câu hỏi và các vấn đề thắc mắc ở phần “a”

c/ Mở lớp “Nhiếp Âm Lục Tự Quyết” dành cho các học viên của lớp “Khí Công Trung Đẳng (Thuộc TN-DSĐ)- Ứng dụng Zoom

d/ Mở lớp căn bản “Lục Tự Khí Công” (Y học Cổ truyền Á đông)- Ứng dụng Zoom

c/ Mở lớp “Tiếp cận Y học Cổ truyền Á đông một cách nhanh và hiệu quả nhất” (Dành cho học viên của TN- DSĐ/ Ứng dụng Zoom

(Lịch cụ thể sẽ thông báo sau)

18.08.21

Thuận Nghĩa

SHARE