Bản tiêu phổ „Đại Chu Thiên Ca“ lão phu đã viết được 2 „Thiên“ cho tiêu Lục Mạch, vào 19 giờ Chủ nhật, ngày 09.08.20, Lão Phu sẽ trình diễn thử tại „Kosmetk Studio Angenla“ thuộc thành phố Schwerin. Bắc Đức.

2 „Thiên“ Đại chu thiên ca, sẽ được trình diễn bằng 2 ống tiêu Lục mạch có Âm vực khác nhau có đệm thêm đàn Tranh và đàn Bầu (Cũng do chính Lão Phu „cào“ và „búng“ … hehehehe…)

Buổi diễn thử trong khuôn khổ „bằng hữu“ (Freundschaff), nhằm mục đích test độ cảm âm của các học viên đã học Lục Tự Khí Công, để rút kinh nghiệm và hoàn thiện lại Âm lực của bản phổ. Tiêu chí của buổi thử vẫn theo câu „Kệ“ này:

„… Con người sinh ra là một bản nhạc vĩ đại, là bài ca tuyệt vời. Nhưng con người cũng phải nhớ rằng sinh không phải là Cuộc sống. Sinh ra là để trao cho bạn cơ hội Để Sống hoặc là Không Sống. Nếu bạn sử dụng sự Sinh Ra một cách đúng đắn, bạn sẽ đạt được Cuộc Sống. Nếu bạn sử dụng nó không đúng đắn thì bạn chỉ sống trong buồn chán, đau khổ, kéo lê gánh nặng, không có vũ điệu cho chân bạn, không có bài ca trong trái tim bạn, và bạn sẽ không có khả năng dâng tặng điều gì…

Khi tâm trí bạn đã tràn ngập âm thanh của Từ Ái, thì phía sau những âm thanh đó là sự tĩnh lặng tuyệt đối…“

Ai ở vùng Schwerin, Berlin và vùng phụ cận có hứng thú thì liên lạc đến xem cho vui…

05.08.20

Thuận Nghĩa

SHARE