Home Văn học nghệ thuật “Thồi Nghì….”

“Thồi Nghì….”

1266
0

thì ngồi quán tưởng cơn buồn
biết đâu như cánh chuồn chuồn báo mưa
bay cao, bay thấp, bay vừa…
được lơ lửng giữa tầng thừa thải nhau

thì ngồi tụng niệm nhiệm mầu
sông kia bắc trước nhịp cầu tái sanh
kiếp sau nghiêng mạn thuyền tình
vớt câu hò cũ vẫn dập dình trôi

thì ngồi, ừ biết đang ngồi
biết nhang khói đã đến hồi khói nhang
bồ đoàn nhấp nhổm câu tàn
bài thơ chẳng nỡ bỏ ngang giữa chừng

thì ngồi lần chuỗi dửng dưng
khỏi đay nghiến với một vùng ăn năn
khởi duyên đã bén tục trần
nên em trọn đủ cả phần Bồng Lai

chắp tay đảnh lễ tóc dài
vì em đã hóa đền đài linh thiêng
thì ngồi đại định nhập Thiền
quán môi cũng đến được miền Vô Ưu

có từng tận đáy vực sâu
mới hay cánh nhạn trên đầu còn giăng
thì ngồi ở giữa lằng nhằng
mới hay nhí nhố hơn đằng giả chay

thì ngồi nhặt vụn vỡ ngày
lượm đêm ghép lại cho tày gang yêu
lỡ mai nhạt bữa Kinh chiều
đem đo lại thuở biết chiều chuộng nhau

rồi hôm thấy bóng Tỳ Khưu
áo tràng mượn nếp chưa nhàu che thân
thì ngồi khươi khảy hà rầm
lắng thiên hạ nổ tẩy trần tục ta

một mai ở giữa hải hà
khỏi đo vô lượng gần xa thế nào
thì ngồi…
thấp thấp…
cao cao…
cánh chuồn hay cánh cào cào..
Thế thôi!

09.11
thuận nghĩa

SHARE