Dạo này không có „bão tố“ hay „gạch đá“ gì thấy cũng thèm thèm chút „đột nhiên“ … he..he..he…! ! !

Bố khỉ ! Báo chí gì mà cứ báo này „chửi cha“ báo khác, bài sau „đ.m…“ bài trước thế này nhỉ. Thế rồi anh mày đột nhiên thèm bánh bột lọc hay đột nhiên muốn đi đái thì viết sao đây?

Bởi thế, Tổng thống một cường quốc kia có nói: „… Thấy Biên tập và Phóng viên Báo chí cứ bắt bỏ tù hết thì vẫn không bao giờ bị nhầm… „. Đúng phết !!!…

Phải vào Google gõ xem cha Tổng thống này, nhiệm kỳ tới có tranh cử không, để bầu cho chả một phiếu…. Khẹc khẹc khẹc…

07.09.20

TN

SHARE