Home Ký sự THÊ THẢM….

THÊ THẢM….

432
0

Không biết chúng nghĩ sao mà lại tưởng tượng ra Lão Phu đã về Việt Nam và đang đi bán vé số. He… he… he…. !!!

20.09.20

TN

SHARE