Home Uncategorized Tao Đàn – Bách Thảo

Tao Đàn – Bách Thảo

171
0

-Bách Thảo định tâm an

Ở hai đầu Tổ Quốc, đều đặn như vắt chanh vào các sáng Chủ Nhật, họ kết thành một “Câu đối” chuẩn không cần chỉnh…hì ..hì…

-Tao Đàn hơi thở mượt

-Bách Thảo định tâm an

(Công viên Bách Thảo ở Hà Nội, Công viên Tao Đàn ở Tp.HCM vào các sáng Chủ Nhật hàng tuần- Ảnh lượm trên mạng )

26.12.21

Thuận Nghĩa

SHARE