Home Uncategorized Tản mạn về “CỰC ĐOAN ĐƯỜNG…”

Tản mạn về “CỰC ĐOAN ĐƯỜNG…”

1000
0

Trong đời sống và nhận thức nếu có thái độ cực đoan đã là một thảm họa, nhưng nếu trong Khoa học và đặc biệt là Khoa học về Sức khỏe, nếu bị chi phối bằng hệ nhận thức cực đoan ấy, thì quả thật đó là một thảm họa mang tính huỷ diệt và chết chốc…

Thừa nhận/ Tiếp nhận và Phản đối/ Từ chối vốn là những cặp phạm trù của nhận thức và cảm thụ đời sống rất phức tạp, “chúng” vốn là nền tảng để phát triển đến đỉnh cao Minh Triết của Đời Sống.

Cởi mở- Bao dung- Độ lượng- Từ ái… những cảnh giới đó của Tâm Ý phải được hun đúc trong những Giới luật khắt khe của Trí Huệ, từ đó mới có được cảnh giới vi diệu của Trung Dung. Cũng từ đó, sự giao thoa của Từ chối và Tiếp nhận, Phản đối và Thừa nhận mới trở nên dung hòa trong Ánh sáng Tâm thức để thoát ra khỏi sự nghiêng lệch, phiến diện và cực đoan

…Con đường để vượt ngưỡng cửa của Cá Nhân/ Bản Ngã vốn rất chông chênh… Nếu sơ suất một chút là có thể là có thể đẩy ta đến chỗ “Đánh mất chính mình” và cũng có thể đẩy ta đến chỗ “Bảo thủ, vị kỷ” một cách rất cực đoan… He..he..he… Hình như lạc đề…

Quay trở lại vấn đề “ĐƯỜNG” (Glucose). Khi Khoa Học phát hiện ra rằng, Tế bào Ung thư ác tính thường hấp thụ lượng Đường/ Glucose nhiều hơn rất nhiều lần Tế bào bình thường. Cũng từ phát hiện này mà người ta dùng liệu pháp cảm quang Đường để khẳng định đó là Tế bào Ung thư ác tính, hay tế bào ung thư bình thường (Lành tính). Và cũng từ phát hiện này, một hệ nhận thức cực đoan về Đường đã nảy sinh. Người ta cho rằng, Đường là thành phần dinh dưỡng giúp cho Tế bào Ung thư phát triển, vậy là có ý tưởng muốn ngăn ngừa sự phát triển của Tế bào ung thư là “Không nên ăn Đường”. Từ “cơ sở Khoa học” này một “hệ phái” hỗ trợ điều trị Ung ra đời: Cấm ăn đường và “Tiền thân” của Đường (Tinh bột). Viết đến đây thì tự nhiên muốn chửi thề hì hì… Bố khỉ!!!, Đường là thành phần chủ yếu để sản sinh ra năng lượng sống ATP trong Ty thể (Mitochondria) ở Tế bào. Không có Đường làm sao có sức sống (Năng lượng). Bố khỉ!!! Chưa chết về Ung thư đã chết vì kiệt sức rồi. Bởi thế mới nói “cực đoan” về Đường theo hướng “cấm/ hạn chế” là “cực đoan” mang tính huỷ diệt sự sống là vậy.

Ở một khía cạnh khác, hệ nhận thức cực đoan về “Năng lượng” lại nảy sinh ra Hệ thống nhận thức muốn sống khỏe thì phải “xực cho nhiều đường”. Ăn thật nhiều đường, đường, đường…là nguồn Năng lượng để trị bá bệnh… Lại muốn chửi thề…Bố khỉ!!! Năng lượng đâu chưa thấy, đã thấy các cơ quan nội tạng đã nát bươm vì lượng đường trong máu quá cao.

Dung hòa được 2 hệ thống Nhận thức cực đoan về Đường như đã nói trên (Hệ nhận thức nào cũng có dựa vào nền tảng của “cơ sở Khoa học” hết) không phải là vấn đề quá khó, nhưng nói dễ thì cũng không phải dễ. Tuy vậy đối với một Hành giả Khí Công đã đạt đến trình độ “Tùy nhi Vận khí” thì vấn đề nói trên cũng là chuyện “nhỏ như con thỏ”…

02.07.21

Thuận Nghĩa

SHARE