Home Khí công Tại Sao?

Tại Sao?

2651
0

3 bức ảnh đầu và 4 bức ảnh cuối là những hình ảnh cách nhau 3 tháng trong cùng một địa điểm tại Hội trường tổ chức sự kiện tại thủ đô Bukares- Rumania.

3 Bức ảnh đầu cũng là những người đó khi lần đầu tiên được Lão phu trực tiếp hướng dẫn luyện tập Thiên Lý Tiêu Dao.

4 bức ảnh sau là hình ảnh những người đó trả bài cho Lão phu sát hạch sau 3 tháng tập luyện.

Nội hàm sau 3 tháng tập luyện của họ có thể cùng lão phu cất bước tiêu dao được. Câu hỏi được đặt ra:
– Tại sao, chỉ sau 3 tháng hầu hết nhũng người châu Âu này có thể đạt được hoả hầu trung đẳng của Thiên Lý Tiêu Dao. Trong khi đệ tử người Việt của lão phu đã được học TLTD 3 năm rồi mà vẫn chưa qua nổi hỏa hầu của sơ đẳng.

Đừng có nói là vì bận nên không có thời gian luyện tập nhé. Vì 2 người đang trả bài TLTD ở 4 bức ảnh cuối, một người là CEO của một hãng nước lớn của Châu Âu. Còn một người là một bác sĩ Giải Phẫu nổi tiếng của Rumania. Thời gian của họ cũng rất eo hẹp.

Câu trả lời có thể có hai hướng lý giải
1/ Họ siêng năng tập luyện, vì TLTD cần thiết cho họ
2/ Họ bỏ tiền ra để học (75 Euro/người/ 1 ngày) nên họ cần mẫn tập luyện

Từ đó câu trả lời cho đệ tử người Việt vì sao không có hỏa hầu của sơ đẳng sau 3 năm tập luyện quá rõ.
 

17.10.16
tn

SHARE