Home Ký sự Sự phản ứng phòng vệ của Sinh thái Trái đất

Sự phản ứng phòng vệ của Sinh thái Trái đất

453
0

Thằng bạn tôi là một nhà Khoa học Hoá Sinh nói rằng: Con người không thuộc hệ Sinh Thái của Trái Đất. Con người là một bọn cướp bóc từ Hành tinh khác tới Trái đất để hủy diệt hệ Sinh thái của Trái Đất. Dịch bệnh virus chẳng qua là sự phản ứng phòng vệ của Sinh thái Trái đất chống lại bọn hủy diệt thôi. Trước đây tôi không tin điều nó nói. Nhưng sau khi xem cái video này thì tôi tin…!!!

SHARE