“”…Đã đến lúc Nhân Loại mà tổ chức đai diện là Đại Hội Đồng Liên Hợp Quốc cần phải đưa Công Nghệ Gene hiện đại vào danh sách cấm như đã cấm phát triển vũ khí giết người hàng loạt rồi. Cho dù Công Nghệ Gene đã giúp cho Con Người có những bước phát triển đột phá trong vấn đề lương thực, thực phẩm và Y khoa, nhưng Công Nghệ Gene cũng là yếu tố để Loài Người đẩy nhanh tiến trình huỷ hoại Thiên Nhiên và hủy diệt Sự Sống tự nhiên trên Hành tinh xanh. Sự nguy hiểm của Công Nghệ Gene còn gấp nhiều lần Vũ khí hạt nhân và Vũ khí hoá học…”

19.04.20
TN

SHARE