Sự khoan khoái, thoải mái, hài lòng một cách trọn vẹn, bền vững… không phụ thuộc vào việc hoàn thành xuất sắc, dễ dàng, trung thực với thành quả hoành tráng và mĩ mãn những thứ thuộc về lĩnh vực “vì thế”, “phải thế”, “ nên thế” hay là “ vì phải thế”, “ phải nên thế”… mà nó phụ thuộc vào cả quá trình thực hiện phạm trù: “ muốn như thế”, “ thích như vậy”… cho dù kết quả của phạm trù này có ra sao, thì hành trình thực hiện cái “ muốn thế”, “ thích như thế”… vẫn đưa lại cảm giác khoan khoái, hài lòng, dễ chịu và thoải mái một cách rất tự nhiên và bền vững …..

Trong giao tiếp xã hội, trong kết hợp đối tác làm việc, và trong cả việc quản lý nhân sự cho một hệ thống chuyên môn… không nên đưa việc quản lý giao tiếp của “ não bộ” vào tình huống của “ vì vậy”, “ phải vậy”, “ nên vậy”… mà phải đưa tất cả về trạng thái giao tiếp “ cùng thích thế”, “ cùng muốn thế” … thì mới có thể tránh được mọi áp lực nảy sinh ra trong các mối quan hệ.

Luyện tập Khí công, Dưỡng sinh cũng vậy, không phải là do Ý thức của các bạn quyết định sự Khoan khoái, thoải mái, dễ chịu… cho nên đừng uốn ép, vặn vẹo… cơ thể, bắt cơ thể “ phải thế”, “ nên thế”… mà hãy làm theo yêu cầu của cơ thể, khi cơ thể nó “ muốn thế” và “ thích thế”…..

….

Đoạn trích này là phần mở đầu cho bài giảng cuối tuần vừa rồi của Lão Phu trong buổi lên lớp cho học viên Trung Đẳng của Khí Công Y Gia tại Học Viện Hơi Thở.

29.07.20

TN

Comments

comments

SHARE