Có câu hỏi “tại sao?” mà tôi cứ phải lấn cấn mãi, hoặc là không thể hoặc là không muốn lý giải…

Tại sao có đứa mình cứ phải đi theo năn nỉ nó học cho bằng được, cái mà mình muốn truyền thụ và chia sẻ, thì nó cứ lơ lơ….Nhiều khi còn phẩy tay bảo để cho nó yên, đừng làm phiền “cuộc nhậu” của nó…

Có người thì tốn bao nhiêu tiền bạc, di chuyển hàng ngàn, thậm chí hàng chục ngàn cây số, lẽo đẽo đi theo để mong được học chút ít từ mình. Thì mình lại bạc bẽo từ chối…

Tại sao? và tôi nên chia sẻ và truyền thụ điều mình biết, điều mình cần phải truyền trao cho ai đây….?

10,09,18
TN

SHARE