Home Khí công „SINH TỬ HUYỀN QUAN HỢP NHẤT“- Tư liệu Khí Công Trung Đẳng...

„SINH TỬ HUYỀN QUAN HỢP NHẤT“- Tư liệu Khí Công Trung Đẳng (Truyền Nhân Của Hơi Thở)

1996
0

Thượng tầng (Tầng cao nhất) của Khí Công Trung Đẳng thuộc hệ phái „Truyền Nhân Của Hơi Thở“ (Thái Âm Công) là thông qua các phương tiện của „Ngũ Phụng Triều Âm“ (Kể cả bài Động công và Tiêu phổ Lục mạch), tập trung tất cả mọi Sinh lực, Nội lực, kết hợp với 3 tầng vi tế của Năng lượng là Âm năng, Quang năng và Tâm năng để đả thông cho được „Sinh Tử Huyền Quan“ hay còn gọi là thuật „SINH TỬ HUYỀN QUAN HỢP NHẤT.

„Sinh tử Huyền quan hợp nhất“ là gì?. Vị trí nó nằm ở chỗ nào?. Đả thông „Sinh tử huyền quan“ nhằm mục đích gì?… thì các bạn tự tham thấu qua các hình ảnh đính kèm trong bài viết này.

Còn làm thế nào để đả thông được „Sinh tử Huyền quan“ thì các bạn đang ở trong giới Trung đẳng cũng tự mình tham thấu liên kết giữa các loại Hơi thở Trung đẳng kết hợp với với các chuyển động chủ chốt của bài tập „Ngũ Phụng Triều Âm“ (Kể cả cách vận khí trong tiêu phổ „Ngũ phụng triều âm“). Qua tham thấu sự liên kết này, các bạn sẽ tìm ra được cách giải đáp tại sao „Ngũ phụng triều âm“ lại chủ yếu vận động và tập trung Khí lực vận thốc lên vùng cổ gáy và bắt buộc phải ứng dụng thành thực cả 3 loại „Bơm sinh khí“: Thượng- Trung- Hạ Đan điền.

Các thủ thuật „Vận khí“ trong Tĩnh Công của „Ngũ Phụng Triều Âm“, Lão phu đã chỉ dạy và chuẩn bị cơ địa cho quí vị trong các cuộc tập huấn Trung đẳng rồi.

Hy vọng rằng, qua các hình ảnh đính kèm trong Statut nhằm „Chúc mừng năm mới“ hôm nay, Quí vị có thể thấu ngộ thêm phần nào câu nói mà Lão phu luôn luôn nhắc quí vị trong khi tập luyện Nghệ thuật bảo vệ sức khỏe là: „Làm chủ và quản lý được Hơi thở là làm chủ và quản lý được Sinh mệnh“.

Chúc các bạn có một sự dịch chuyển sang năm mới một cách tốt lành!!!

11.02.21

BĐMC: Thuận Nghĩa

SHARE