Home Ký sự Sau 40 năm gặp lại

Sau 40 năm gặp lại

518
0

Vẫn là 2 “Em” ấy sau 40 năm gặp lại. 1978- 2018 (LP là người đội mũ). Hoa, Phượng… Tớ lại thất lạc các bạn, xin liên lạc vào Messege hoặc Email tnduongsinhduong@yahoo.de cho tớ nối lại liên lạc với Thường, Đức, Lại … với

(Trịnh Lợi vào nhận “hàng” năm 1978 nhé)

16.04.20
TN

SHARE