Đến thăm cơ sở trực tiếp sản xuất bộ dán thải đọc kim loại nặng và toa trà hoạt thông thủy đạo- kích hoạt tam tiêu. Chính những thứ này đã giúp cải tử hoàn sinh cho rất nhiều ca ” cận tử” mà tôi đã viết trong loạt bài ” Thoát Y Đạo”. Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc của Đức…..

20.09.20

TN

SHARE