ngày như một đọi canh thừa

cái ôi đường cái nước chua chua mùi

mùa không tại bởi buồn vui

tại nương cố quận ngậm ngùi cố nhân

sáng tiêm một cữ trà xuân

hà chi chát quắn mấy phần đông xưa

thì thôi mở cánh gió lùa

để thêm lạnh quéo cho chừa mơ xa

cho chừa mộng mị dưa cà

nước rau muống luộc trái na trái xoài…

cho chừa nuột nuột tóc ai

đêm nằm vuốt phải sần chai vai mình (hì hì…thê thảm)

ngày như một cữ lặng thinh

thở dài trước một chình ình Quê Hương!!!

08.03.21

Thuận Nghĩa

SHARE