Không biết mọi người đúng hay mình sai nữa. Đã gọi là ngày Lao Động, thì phải lao động cật lực chứ. Sao ai cũng nghỉ làm vậy nhỉ. Mình tưởng ngày Lao động là phải làm việc gấp đôi, vì vậy xếp lịch làm việc từ 1 giờ sáng với các múi giờ trên thế giới, và cho đến 9 giờ sáng thì phải xử lý chừng này “vấn nạn” đây….

Thế mới gọi là ngày Quốc tế Lao động chứ….hehehehehe…

SHARE