Home Y Khoa Khảo Luận “Quí Thủy sinh Mộc Mão (chuyện làng Mèo của Bọ Lập 3)”

“Quí Thủy sinh Mộc Mão (chuyện làng Mèo của Bọ Lập 3)”

1641
0
Truyền thuyết và cổ sử chép lại rằng đời xưa các bậc có trí tuệ siêu phàm xuất thế  dựa vào  Hà Đồ Lạc Thư mà viết nên 3 bộ sách đó là bộ Thiên Tàng Địa Cơ và Kinh Dịch. Thiên Tàng và Điạ Cơ thể hiện sự huyền vi của cái gốc gác cơ sở nền tảng nguyên lý ..cấu thành nên vũ trụ. Kinh Dịch thể hiện sự dịch chuyển biến hóa của các nguyên lý đó. Đến đời Tần Thủy Hoàng đốt sách chôn học trò 2 bộ Thiên Tàng và Địa Cơ bị coi là tiết lộ huyền vi của đất trời và vũ trụ nên bị đem đốt chỉ còn lại Bộ Kinh Dịch họ coi như là một loại sách bói toán của dân gian không ảnh hưởng gì đến quyền lực của đế chế nên để lại. Người ta nói nếu còn bộ Thiên Tàng và Địa Cơ thì văn minh của Nhân Loại phát triển khác với hiện trạng bây giờ (khác như thế nào thì có Trời mới biết được he he..). Bộ Kinh Dịch còn sót lại chính là bao gồm toàn bộ  nền Triết Học Á Đông hiện nay. Nó là một pho kinh điển quí hiếm của Thế Giới tàng ẩn Tri Thức của Nhân Loại trong mọi thời đại. Nó diễn đạt được Vũ Trụ chỉ rõ qui luật vận động biến hóa của vạn vật từ vĩ mô đến vi mô từ hữu hình đến vô hình. Nó dùng các phù hiệu bát quái và vật tượng thiên can địa chi sự sinh khắc chế hóa của âm dương ngũ hành làm phương tiện để truyền đạt thông tin. Tức là dùng một hệ thống khái niệm và một trình tự tính toán tối giản đến mức không có thể nào đơn giản hơn được nữa để cố gắng diễn đạt một hệ thống tư tưởng một thế giới quan nhân sinh quan một hế thống vũ trụ hoàn chỉnh nhất phong phú nhất toàn diện nhất và bí hiểm nhất.Con người vốn là một tiểu vũ trụ là nơi vũ trụ tàng trữ và thể nghiệm ý chí của mình. Vũ Trụ về bản chất là một cái gì đó mênh mông vô tận không thể diễn tả được bằng lời. Nhưng Vũ Trụ thông qua âm dương và ngũ hành để thể hiện Còn con người thì thông qua hiểu rõ âm dương phân biệt ngũ hành để có thể khám phá các qui luật của Vũ Trụ. Đổng Trọng Thư viết trong Thái Cực Đồ Thuyết Rằng:  „Vũ Trụ là Thái Cực. Âm dương ngũ hành từ đó mà sinh ra. Thái Cực (vũ trụ) là chỉ 5 hành Kim Một Thủy Thổ Hỏa phân bố là hai khí âm dương giao cảm”.Con người là tinh khí của âm dương ngũ hành kết tụ lại mà thành hình thể con nguời là do thiên số hóa thành khí huyết con người là do thiên khí hóa thành đức hạnh của con người là do thiên lý hóa thành. Thiên Số Thiên Khí Thiên Lý chính là Vũ Trụ mà người đời gọi nôm na là Trời là Đạo. Vũ Trụ là cái gốc từ đó con người sinh ra. Cho nên con người phải chịu sự chi phối của Thiên Số Thiên Khí và Thiên Lý và đó cũng chính là Thiên Mệnh. Hay nói cách khác con người xuất khởi từ vũ trụ nên phải tuân theo các qui luật vận hànnh của Vũ Trụ. Các qui luật đó chính là sự sinh khắc  biến hóa của Ngũ Hành và các qui luật tiêu giảm tăng trưởng thâu nạp và đào thải của Âm Dương.Thiên Địa Nhân là một sự thể nghiệm Thiên Mệnh trong một hệ thống Vũ Trụ hoàn thiện.Văn Hóa hay nói cách khác là Tri Thức chính là một hiện tuợng thể hiện nó kết tinh cao độ sự thể nghiệm ý chí của Vũ Trụ của người sáng tạo ra nó. Cho nên nói Tri Thức chính là một sự thể nghiệm các qui luật của vũ trụ khi người ta tìm hiểu được và khám phá nó. Như vậy Tri Thức chính là kết quả nhận ra được khi tìm hiểu và khám phá Thiên Mệnh  (mà Thiên Mệnh cũng chính là qui luật của vũ trụ)Ở con người cái quan trọng nhất là Mệnh Vận nằm trong Thiên Vận. Điều mà con người thể nghiệm sâu sắc nhất qui luật của vũ trụ là Mệnh Vận. Và cái khó nhất mơ hồ nhất của con người khi thể nghiệm thế giới cũng là Mệnh Vận. Mệnh Vận chúng ta nói không phải là một lực lượng thần bí siêu tự nhiên nằm bên ngoài đến hoặc từ bên ngoài đến mà thực chất nó là hiện trạng thử nghiệm của đời sống trong mối tương quan vũ trụ đa chiều. Cái nói là Thần khí của vận mệnh lực lượng huyền bí của vận mệnh chẳng qua là những sản phẩm được thể hiện bằng thực tế thông qua sự trải nghiệm các qui luật của Vũ Trụ. Mệnh Vận vì vậy mà tồn tại khắp nơi mọi lúc. Tất cả mọi cảm thụ mọi hoạt động mọi sự sáng tạo của con người đều lấp lánh ánh sáng của sự thể nghiệm vận mệnh.Mệnh Vận là một sự thể nghiệm rất khó diễn tả bằng lời rất khó chỉ mặt đặt tên để gọi nó bằng những khái niệm những định nghĩa thích hợp. Mệnh Vận tuy cảm thụ được nhưng nó là vô hình. Muốn nói rõ về nó thể hiện về nó trước hết phải ám khắc nó vào hình ảnh tương ứng. Và sự thể nghiệm vũ trụ bằng hình ảnh chính là các tượng hình Âm Dương Ngũ Hành

Sự biến đổi của Thiên Tượng   từ lúc đó được diễn đặt bằng sự biến đổi dịch chuyển của âm dương và ngũ hành.

Mệnh của con người thể hiện sự biến đổi chuyển dịch của vũ trụ cũng tức là thể nghiệm một trạng thái nhất định nào đó trong quá trình chuyển biến thay đổi của thế giới xung quanh. Cho nên nói con người tàng trữ toàn bộ thông tin của những trạng thái vũ trụ đang xảy ra. Con người sinh ra trong thời điểm vũ trụ thay đổi chuyển dịch như thế nào thì cũng copi lại những hiện trạng của qui luật vũ trụ đang xảy ngay lúc đó  vào vận mệnh của mình. Cái đó chính là „bẩm sinh” là „thiên bẩm”  những thiên số thiên khí thiên lý và còn gọi nôm na là Số Mệnh. Hiện trạng vũ trụ lúc bẩm sinh sẽ cứ tiếp tục vận động theo những qui luật sinh khắc tiêu tán tăng trưởng. Cho nên sự vận động đó còn gọi là Vận Mệnh

Nắm bất được các qui luật chuyển biến của âm dương ngũ hành thì tại sao không thể tìm hiểu được sự vận động trải nghiệm của Vận Mệnh được nhỉ. Tại sao lại gọi đó là sự mê tín dị đoan và dành cho  một môn khoa học khám phá vũ trụ khám phá những bí hiểm quanh đời sống con người bằng những thái độ miệt thị qua lăng kính của khoa học thực dụng. Trong khi khoa học thực dụng chỉ là một hệ quả rất nhỏ trong một hệ thống trải nghiệm lớn ấy?

Ủa! mà đang nói chuyện các mợ Mèo Quí Mão sao mình lại thiên thung bang nai đi đâu ấy nhỉ. Không khéo các Mợ lại nói mình là „bố náo” nổ chuyện trên trời dưới đất quanh co không đi vào vấn đề chính rách việc tốn cả thời gian của Quí Mợ…ặc ặc..không khéo lại ăn mấy vuốt chứ chẳng chơi

OK thì đi trực chỉ đi vào vấn đề Mèo Quí Mão của các Mợ như đã trình bày ở enrty 1

Vấn đề thứ nhất tại vì sao quí Mợ lại tập trung thành một làng fan hùng hậu và tỏa sáng xung quanh Bọ Lớn. Chớ xem đó là sự ngẫu nhiên. Bởi trên này không có cái gì là ngẫu nhiên hết trọi. Mọi hiện tượng đời sống dù vô hình hay hữu hình đều chịu sự chi phối của qui luật của Vũ Trụ. Các Mợ sinh nhằm năm Quí  Mão ngũ hành nạp âm của quí Mợ là Kim Bạch Kim (Vàng Lá Trắng). Người ta gọi nôm na là mạng Kim chính xác là Âm Kim. Nhìn vào thiên bàn Âm Kim nằm ở cung Dậu tức là cung số 8. Chiếu theo hành tam hợp của cung số 8. Các mợ có một cung hạp là cung Ngọ số 5 trên đó có ghi chữ Ngọ của hàng điạ chi và chữ Bính của hàng thiên Can và là cung dương thuộc hành Hỏa hay là Dương Hỏa. He he Bọ nhà mình sinh nhằm năm Bính Thân thuộc hành Sơn Hạ Hỏa. Các Mợ hạp cạ với Bọ cả hàng Thiên Can (bính) và hàng địa chi  Thân (Chi Thân là hành Kim) thì hỏi làm sao không khoái Bọ sao đặng (khơkhơkhơ Bọ một phát chúc mừng cái đã).
Có một vấn đề chắc chắn các Mợ lại thắc mắc cho mà xem. Là tại vì sao các mợ mang hành Kim Bọ mang hành Hỏa mà hoả thì khắc kim thì sao nói là hạp được. Thưa Quí Mợ Tuy các Mợ là hành Kim Bọ hành Hỏa nhưng các Mợ là Âm Kim Bọ là Dương Hỏa. Âm dương này giao hòa. Vì các Mợ là Vàng Lá Trắng âm kim này cần có dương hỏa mới phát tiết mới lộ ra mới được nung chảy để rèn đánh thành đồ trang sức được…he he he…các Mợ tập trung quanh Bọ không những chỉ để ủng hộ Bọ mà còn để tự các Mợ phát sáng lên nữa..(chạy xa chút không thôi bị cào). Có nghĩa thông qua sự cuồng nhiệt hâm mộ Bọ mà các Mợ lại được tỏa ánh „hào quang” và mọi người biết đến biết thêm và yêu chuộng quí Mợ. Điều đó còn lý giải tại vì sao các Mợ ngoài việc cảm nhận với vấn đề mà entry của Bọ đưa ra còn „kết bè kéo cánh” lập làng Mèo  „ngắm” đuôi nhau và „hù” thiên hạ…he he..(cú ni ăn móng là cái chắc). Nếu Quí Mợ mà gặp hành Âm Hỏa  ví dụ sinh năm Đinh Dậu: 1957 xem ối giới ơi! có mà ra tro đừng ở đó mà meo meo..chúng em đây nà  Mèo Quí Mão (Trai Đinh Nhâm Nữ Quí Giáp)

Vấn đề thứ 2 nói về tính cách Tiểu Thơ chuộng ăn diện loãng mạn đa tình dù chịu thương chịu khó cho nhiều hơn nhận nhưng xui xẻo về duyên nọ….Và có thông minh đến bao nhiêu cũng rất dễ bị „nhầm” trong quan hệ tìm đối tác cho trái tim của mình…

Là bởi Quí Mợ sinh nhằm năm Âm (Âm Nữ) và được cách Can  sinh Chi. Có nghĩa là sinh nhằm năm  Quí Mão. Can Quí thuộc hành Thủy chi Mão thuộc hành Mộc. Thủy sinh Mộc nên mới gọi là can sinh chi là vậy

Quí mợ là nữ mạng (tức là đàn bà ấy mà) mà sinh nhằm năm Âm là thuận lý Âm-Dương. Vì vậy quí mợ rất chi là có Nữ Tánh tức là có nhiều cái đức làm Mẹ làm Vợ ấy mà là sự hiền dịu chân tình chịu thương chịu khó dễ chấp nhận và tất nhiên cũng hơi „lói” nhiều he he…và thỉnh thoảng cũng rất khoái vụ buôn dưa lê. Đương nhiên con đường sự nghiệp tri thức của Quí Mợ nhờ cái thuận lý Âm-Dương đó mà ít phải thay đổi lớn cứ bình bình từ gốc gác cũ mà thăng phát lên chứ không mấy khi “lúc thì lưng chó khi thì bành voi”.

Quí Mợ sinh Âm Nữ tức là nhằm vào thế sinh xuất có nghĩa là cho nhiều hơn nhận dễ tính. Trong quan hệ và suy nghĩ không có chi ly tính toán thiệt hơn và không rốt ráo cân lường đo đếm đến tiểu tiết vụn vặt và rất là dễ dàng chấp nhận bỏ qua thiếu sót của đối tác. Khi các mợ đã ưa thì dâng hiến hết mình. Khi không ưa thì vẫn chịu đựng thêm ít lâu nữa rồi bất tình lình cắt cái cụp coi như chưa có gì xảy ra. Thiệt tội đó cũng chính là điểm yếu của Quí Mợ.

Quí Mợ sinh nhằm năm Quí lại nhập đúng hành Mão là hành phát tiết chưng ra phát tán thêm bởi vậy quí Mợ mới có phong thái tiểu thơ điệu đàng và thích ăn diện. Quí hợp với Mão là Mỹ thì thử hỏi làm sao Quí mợ không có đầu óc thẩm mỹ và rất nhạy cảm trong nghệ thuật sao đặng.

Hu hu …nhưng hành Kim của Quí Mợ không được mạnh bạo hoành tráng lắm nên quí mợ luôn luôn muốn tăng cường thêm cho nó thênh thang vì vậy Quí Mợ rất săn đón cái Hành sinh ra hành Kim đó chính là Hành Thổ. Mà hành Thổ là hành của Tỳ Vị vì vậy cứ nói thẳng ra là Quí Mợ rất sành ăn ngon   và tham luyến sự ăn uống diên tiệc….he he…(nói y chang)

Tuy Quí Mợ không ham thích các trò chơi đỏ đen cờ bạc hay các dịch vụ mánh mung vốn ít nhiều lời. Nhưng nhờ vào cái thế tinh nhạy  may mắn. Nếu các Mợ cứ vô tình mó tay vào lĩnh vực đó thì bao giờ cũng có bổng lộc bất ngờ.

Còn cái vụ vì sao xui xẻo về đường tình duyên e rằng cho tôi được „cấm khẩu” vì nói ra chắc bị cào chết.

Quí Mợ thuộc hành Kim.  Sinh cho Can Thủy khắc chế Chi Mão. Vì vậy có thông minh tinh nhạy đến mấy thì đời cũng phải rơi rất nhiều lệ

Kim thuộc Phế (phổi). Nếu đời sống quá có nhiều lao lực lao tâm làm cho nguyên khí bị hao tổn thì các mợ rất dễ nhiễm bệnh về đường hô hấp. Kim vốn sinh cho Thủy Thận. Phế bị hư thì không đủ để nuôi dưỡng cho Thận Thủy vì vậy mà trong trường hợp này Thận cũng bị hư theo. Mặt khác vì tuổi Quí Mão có khả năng và đòi hỏi tình dục cao cho nên nguyên khí khó có thể tàng nạp đầy đủ. Vì vậy quí Mợ rất dễ mắc bệnh về Thận và Phổi. Thận là nơi tàng khí tiên thiên. Phế là nôi thâu liễm khí trời để vận khí hậu thiên của Tỳ vị. Hai nơi này dễ bị hư nhược vì vậy Quí Mợ ít ai có sức và có bản lãnh như Bà Trưng bà Triệu. Quí vị chỉ chuộng hoạt động trí óc chứ không hạp với công viêc chân tay. Làm việc gì nặng thì hổn hà hổn hển ngay…

Thôi nói về cá tính của Quí Mợ vậy là vừa bị cào rồi   nói thêm nữa da đâu cho đủ chổ để xước…

Để kết thúc xin tặng lại Quí Mợ mấy lời khuyên:

Quí Mợ hạp với mùa cuối hạ đầu thu cho nên có chuyện gì lớn cần làm nên làm với thời gian này thì dễ hanh thông hơn nên tránh làm vào mùa cuối Xuân đầu Hạ

Quí Mợ hạp với  buổi chiều và buổi gần tối nên trong lúc này nên tranh thủ những chuyện giao tiếp hay là quyết định vấn đề quan trọng thì nhạy bén hơn. Tránh bữa sáng và chính ngọ.

Quí mợ hợp với tiết  khô lặng hơn là gió nóng

Quí Mợ hợp với những âm thanh bằng lặng (Cung) và nhẹ nhàng luyến láy (thương). Ghét những âm thanh cuồng loại (Vũ) và nỉ non ai oán (Giốc) và cà giật (Chủy)

Quí Mợ nể sợ chữ Trí ưa chuộng chữ Tín Nghĩa mà hơi xem nhẹ chữ Nhân chữ Lễ (hè hè ..các Mợ là chúa phá rào đấy)

Quí Mợ hạp với nơi bằng phẳng thích những hình thể tròn uốn lượn ghét các thể trụ đứng sợ hình chóp nhọn
 Quí Mợ thuờng hay thích màu vàng màu trắng lại rất đắc khí với màu đen nhưng ghét màu xanh và sợ màu đỏ

Quí Mợ thường có khả năng ca hát nhưng cũng hay khóc thỉnh thoảng rên rĩ mộit tý lấy hên và rất sợ người tía lia nói nhiều ghét cay ghét đắng người hay hò hét

Ngọt và Cay là các vị mà quí Mợ ưa chuộng. Chua và Đắng thì các mợ nỏ ưa mô hè….

Thôi gần gủi hàn huyên với các Mợ Quí Mão thế là vừa rồi. Mặc dầu tôi sinh Kỷ Hợi mang tiếng là tam hạp với Quí Mợ (hợi-mão-mùi)   nhưng Quí Mợ là Kim (dao kéo) còn tôi là Mộc lại là cây cỏ ở đồng bằng (Bình Địa Mộc) he he..”phận liễu yếu đào tơ” hổng dám cận kề Quí Mợ lâu đâu. Sướng thì Quí Mợ đẻo gọt cho nên hình nên dạng không sướng không vui thì quí Mợ băm em ra thành muôn mảnh dằm mảnh dác chơi cho vui. Thôi! em Chào Quí Mợ ạ

17.09.09

TN

SHARE