Mặc dầu đã chuẩn bị tinh thần là sẽ có đột biến, nhưng tôi không ngờ rằng Hoả Xà Tâm Năng Lệnh, tầng trung đẳng của Âm Dưong Thủ lại được đột phá ở vùng đầm hồ chứ không phải ở vùng núi cao nắng gió.

Tôi không ngờ, còn “Nó”- Quái Xế của tôi thì có lẽ sẽ vĩnh viễn không biết rằng chính một hành động mang tính nhấn nhá bất ngờ của cảm xúc tại quán Cà Phê Sỏi Đá hôm đó lại như một nhát gậy của Lâm Tế để làm nên điều kỳ tích cho Âm Duong Thủ

Tôi ví dụ nếu sau này có ai trong hàng đệ tử đời thứ 9 của Thái Âm Công liễu ngộ được huyền cơ cao đẳng của Âm Dương Thủ mà lập ra một môn hộ Khí Công Y Gia Mật Tông thì có lẽ phải tìm nó mà bái làm Sư Mẫu.

Nó không hề biết chuyện gì đã xảy ra, khi rồ máy lao đi trong nắng chiều Sài Gòn, để lại tôi ngơ ngác bâng khuâng giữa ngào ngạt hương của một loài hoa lạ, loài hoa nở trên vùng đá Phi Lai Thạch.

Và bây giờ khi tôi đã nhiên thuận thu phát Hoả Xà Lệnh của cảnh giới Tâm Năng thì tôi lại nhớ nó. Nhớ quay quắt làm cho cả mặt hồ dậy sóng. Tôi thẩn thờ ngồi nhớ lại chuyện xảy ra trong quán cà phê Sỏi Đá hôm đó…..

( xem tiếp phần 4)

Bukarest 30.05.16
TN

  

SHARE