Home Khí công Phương pháp tập luyện bài Khí công “Tam đoạn Ngũ hành quyền”(17.07.21)

Phương pháp tập luyện bài Khí công “Tam đoạn Ngũ hành quyền”(17.07.21)

3987
0

Chia sẻ về phương pháp tập luyện bài Khí công “Tam đoạn Ngũ hành quyền” (Bài tập hỗ trợ cho liệu pháp châm cứu- bấm huyệt “Dục- Tuyệt- Cân- Phong đả nhũ ung” và liệu pháp thông kinh lạc “Nhục quế khinh câu đả nhũ ung”)

Phần 1:

Phần 2:

SHARE