Các Video Clip trên YouTube ghi lại buổi chia sẻ kinh nghiệm “Phục nguyên Chân khí” hôm 31.08.21. Vì buổi học kéo dài 180 phút, nên các Video chỉ tóm tắt và chia thành 4 phần, Bạn nào quan tâm xin vào theo dõi:

Buổi tập huấn Zoom: “Phục Nguyên Chân Khí” (Kỹ thuật tự phục hồi Tinh Thần sau khi bị sang chấn Tâm lý, Sốc tinh thần…hoặc bị Kinh hãi quá độ theo Y học Tự nhiên)

– Cơ sở khoa học và tác dụng của Liệu pháp theo Y Học Cổ Truyền Á Đông và Y học Tự nhiên

https://www.youtube.com/watch?v=VRi9TU8FVsQ

– Hướng dẫn kỹ thuật tự phục hồi Tinh Thần sau khi bị sang chấn Tâm lý, Sốc tinh thần…hoặc bị Kinh hãi quá độ theo Y học Tự nhiên.

https://www.youtube.com/watch?v=ByUX8qzIxA4

-Ứng dụng hương liệu kích hoạt vùng Hypothalamus (Khôi phục tinh thần sau khi bị sang chấn tâm lý)

https://www.youtube.com/watch?v=iyXiG_UIdbA

-Phần hỏi đáp tổng hợp

https://www.youtube.com/watch?v=HyUorLvAgPI

02.09.21

Thay mặt BTC liên hiệp các “Dưỡng Sinh Đường|

Thuận Nghĩa

SHARE