Ơ!!!! Sao vẫn chưa thấy đổi giờ mùa Đông nhỉ?. Làm kế hoạch của mình rối tung, rối mù cả lên. Dù sao cũng cứ lên đường cái đã. Không lẽ là Chủ Nhật, 31/10 mới đổi giờ nhỉ?

24.10.21

TN

SHARE