Home Ký sự Nước bắp luộc

Nước bắp luộc

457
0

Cách ly kiểu gì thì mùa này cũng phải trốn ra ngoài mần vài trái bắp nếp non đầu mùa cái đã. Và cái thùng xốp có í ẹ đến đâu cũng phải làm vài ly nước bắp luộc cho nó thông bàng quang chút lên máy bay đỡ phải nín kkkk…

09.02.21

Thuận Nghĩa

SHARE