Home Văn học nghệ thuật “Nói thật nhé”

“Nói thật nhé”

1262
0

Nói thật nhé
Lòng anh chừ rất vả
Mà sung em
Đã nẫu tự bao giờ
Bánh tráng xưa
Chiều ni đành riêng bẻ
Miên nộm buồn rau ráu nghiến câu thơ

he..he..he… Chiều Mưa Xứ Huế
tặng mấy đứa Hà Nội

2.12.2016
TN

SHARE