Home Khí công Âm Dương Thủ Nội hàm Âm Dương Thủ

Nội hàm Âm Dương Thủ

3695
0

Nóng lạnh Tự Thân
Lành rách Tại Ý
Sướng khổ Do Nghĩ
Thiện ác Nương Duyên
Loạn từ Tâm Sinh
Tùy Tâm dẹp Yên

Bát Đại Môn Chủ đề

Comments

comments

SHARE