…90% Bệnh nhân tìm đến sự trợ giúp của Y tế là do họ có biểu hiện của những cơn đau ở một vị trí nào đó trong cơ thể của họ. Quá trình chẩn đoán lâm sàng của Y tế (may mắn) thì có thể cho biết cơn đau mà bệnh nhân đang phải chịu đựng có từ tổn thương nào đó trong cấu trúc của cơ thể và thần kinh của người bệnh.

Trong số 90% người bệnh vì có biểu hiện đau nhức mà tìm đến sự trợ giúp của Y tế đó, thì có khoảng 90% trong số họ sẽ được chỉ định dùng thuốc giảm đau.

Hầu hết, không có một Bác sĩ chuyên khoa nào, không có một Dược sĩ nào… sẽ cho người bệnh biết: Vì sao?, Từ đâu? mà người bệnh có những tổn thương cụ thể đó. Nhiệm vụ của họ trong Hệ thống Y tế hiện đại, trong Hệ thống Bảo hiểm Y tế và An sinh xã hội… là khống chế những triệu chứng biểu hiện bệnh lý có trong bảng “Phân loại bệnh tật” cụ thể theo qui định của Hệ thống Y tế sở tại.

… Và Bạn, những người đang có “Bệnh” có thực sự muốn biết “Bệnh tật” là “cái gì” không? “Nó” từ đâu đến, và vì sao “Nó” lại hiện diện ở nơi bạn?. Hay Bạn nghĩ rằng chỉ cần tin tưởng và thực hiện đúng vào liệu pháp điều trị của Hệ thống Y tế là đủ. Còn “nó” từ đâu đến, tại sao “nó” lại chỉ xuất hiện ở nơi Bạn (Mà không có ở những người khác quanh bạn), thì “kệ Bà nó” hay “kệ Bố nó”?

Nhưng…!!! Ai? sẽ cho Bạn biết “Nó” là “Cái gì”, “Nó” xuất phát từ “đâu”?, và “Tại sao”? “nó” lại tìm đến Bạn?

22.03.21

Thuận Nghĩa

SHARE