Home Khí công Niềm Vui….

Niềm Vui….

2939
0

(Hình ảnh kiểm tra Hơi Thở Tự Tức của Chèo Đò Công trong khóa huấn luyện khí công “Truyền Nhân Của Hơi Thở” tại Aschafenburg- Đức Quốc ngày 25/26. 02.2017)

 

SHARE