Home Khí công NHỤC….

NHỤC….

831
0

Hôm nay đi làm, có một vài bệnh nhân bỏ hẹn vì là mùa nghỉ xuân của học sinh. Mình lôi Thất thương tiêu ra chơi “ vọng nguyệt ca”. Chơi đến khúc cuối, Sếp hỏi “ Mày chơi bản nhạc gì mà buồn thê thảm vậy” mình nói “ Bổn lão phu chơi khúc cuối tình trường”. Sếp bỉu môi “ Hèn chi, mày có có mối tình nào đâu mà khúc đầu với khúc cuối”. Nhục!!! Mà nhục thật chứ nhể:

…. “ chỉ còn một hơi thở, anh vẫn đợi vẫn chờ, hơi thở này em đến, hơi thở này em về…”

…” chỉ cách một hơi thở, muốn gặp nhau cứ phải vào trong mơ”….Thê thảm …. heeeeee!!!!

04.03.21

TN

SHARE