Home Văn học nghệ thuật Nhớ Huế Chi Lạ

Nhớ Huế Chi Lạ

1597
0

Ta gom hết những gì đã có
Viết vần thơ đem yết Phú Văn Lâu
Để có thể lỡ một lần qua đó
Em thấy ta giữa vạn đại hoang sầu

Ta gom hết những gì đang có
Mọi chiều buông đem trải Bến Da Vàng
Để có thể khi trở về Vĩ Dạ
Em chợt buồn khi ta mãi đa mang

Và gom hết thảy những gì sẽ có
Đổi một lần gặp lại ở mai sau
Cho trái mộng mãi treo trên cành Huế
Cho trăng Cồn nghiêng xuống dưới Bãi Dâu

Đêm hoang mơ bưởi Nguyệt Biều rụng xuống
Bến sông buồn vọng tiếng sóng Thiên Nhai
Em mang hết tất cả gì tử tế
Hoá vầng yêu sóc yểm mái đền đài

Em nỏ biết bánh bột lọc bóc lá
Không dám ăn vì sợ tuột nuột nà
Chuyến tàu chiều tiếng rao răng chi lạ
Rơi vào hồn một Huế quá đơn sơ
….
21.01.17
tn

SHARE