Hỡi 5 ngàn Anh, Chị, Em…và Bằng Hữu gần xa của Facebook. Lão Phu cần (Rất cần và rất thiết thực) 3 bản phiên dịch cho 3 thứ tiếng: Tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Đức cho câu nói sau:

„…KHI TÂM TRÍ BẠN ĐÃ TRÀN NGẬP NHỮNG ÂM THANH TỪ ÁI, LONG LANH MÀU SẮC BAO DUNG, CHAN HÒA ÁNH SÁNG ĐỘ LƯỢNG, THÌ ĐẰNG SAU NHỮNG ÂM THANH VÀ MÀU SẮC ĐÓ, BẠN MỚI CÓ THỂ CÓ ĐƯỢC SỰ TĨNH LẶNG VÀ AN LÀNH TUYỆT ĐỐI“

(Lưu ý: Bản dịch của quí vị sẽ được làm phong nền cho chương trình lưu diễn khắp Thế Giới với chủ đề ” Buhdismus Meditation Musik”.)

Thuận Nghĩa xin trân trọng và hàm ân quí vị.

06.05.19
TN

SHARE